GALEGO CASTELLANO
Página de inicioInicio Mapa webMapa Web ContactoContacto

Observatorio

O Observatorio de Turismo pretende impulsar unha adecuada xestión do coñecemento e mellora da actividade dentro do sector.

O Observatorio de Turismo das Mariñas parte de duas limitacións claramente identificadas:

  • Limitación territorial. O comprendido pola área xeográfica indicada no plan de dinamización do producto turístico da área metropolitana de A Coruña. Os concellos integrantes serían: A Coruña, Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada.

Trátase de concellos con dinámicas moi diversas dende o punto de vista turístico, con situacións diverxentes en infraestructuras e equipamentos para o turismo, diversidade na oferta turística, heteroxeneidade dos posibles atractivos turísticos, acceso á costa,…

  • Limitación sectorial. Abarcará a actividade de turismo.

Dado que o obxetivo básico do Plan de Dinamización do Producto Turístico é potenciar e consolidala zona de As Mariñas como un destino turístico, se deberían analizalos seguintes aspectos determinantes:

  • Análise da demanda: é necesario saber qué perfil e percepción están buscando os destinatarios do noso destino turístico e se encaoixan ou non na proposta que se está realizando.
  • Caracterización e definición da oferta de turismo: coñecer se existen infraestructuras suficientes para potenciala zona como destino turístico e coñecer en qué medida se trata dunha actividade rentable; é dicir, hay que analizar se a oferta turística é adecuada, rentable, está suficientemente cualificada e cal é o seu nivel de actividade.
  • Percepción do entorno: é necesario o coñecemento da percepción xeral do entorno coa actividade de turismo.
      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir
Lugar de Bos, Naves O Carballal nº4 15640
Guisamo, Bergondo (A Coruña) ESPAÑA
Tlf. 981 784 704, Fax. 981 784 721
info@amcoruna.com
Consorcio As Mariñas Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Asociación provincial de empresarios de hosteler�í de A Coruña Ministerio de industria,turismo y comercio Concello de A Corunña Xunta de Galicia. Consellería de turismo e cultura
Accesibilidade Aviso Legal